Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. A.Ş.

Faaliyet Alanlarımız

Neler üretiyoruz.

NVH Sessizleştiriciler


Titreşim Emiciler
  • Bitüm

Formsuz Ses İzolatörleri
  • Keçe

Kompozit Formlu Kompleks Ürünler
  • Bitüm + Keçe
  • Keçe + Teknik Tekstil

Formlu Teknik Tekstil Sessizleştiriciler